พระธรรมวรนายก (โอภาส นิรุตฺติเมธี ป.ธ.๖)

พระธรรมวรนายก สาธกธรรมวิจิตร ปริยัติกิจธาดา ราชสีมาคณาทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี