ผู้บริหาร

พระธรรมวรนายก
ผู้จัดการ

พระครูปริยัติรัตนวิชัย
ผู้อำนวยการ