ร่วมแสดงมุทิตาจิตงานเกษียณอายุ พระมหาอุดม ฐานกโร และ อาจารย์สม เพ็ชรหมื่นไวย์