แก้ไขครั้งสุดท้าย ชื่อ คำอธิบาย
URL ฝึกพิมพ์ดีด

ฝึกพิมพ์ดีด

แหล่งข้อมูล ดาวโหลดโปรมแกรม ProShowGold

ดาวโหลดโปรมแกรม ProShowGold

URL ลงชื่อก่อนเข้าเรียน

ให้นักเรียนกรอก รหัสประจำตัวนักเรียน  ชื่อสกุล  และชั้น  แล้วคลิ๊ก ส่ง  

Folder ดาวโหลดตราโรงเรียน

ดาวโหลดตราโรงเรียน

Folder โปรแกรมแปลงชื่อไทยเป็นอังกฤษ

โปรแกรมแปลงชื่อไทยเป็นอังกฤษ

Folder โปรแกรมทั่วไป

Nero โปรแกรมเขียนแผ่น

Folder ดาวโหลด

ดาวโหลด

Folder ภาษา C++

ภาษา C++

URL ข้อสอบการงาน ม.4

ข้อสอบการงาน ม.4

URL appservhosting
URL ่joomla 3.8

่joomla 3.8

URL แปลงไฟล์ PDF เป็น Word

แปลงไฟล์ PDF เป็น Word

แปลงไฟล์ PDF เป็นไฟล์ Docx และ Doc โปรแกรมแปลงไฟล์ PDF เป็น Word ออนไลน์

Folder วิชาชุมนุมคอมพิวเตอร์

วิชาชุมนุมคอมพิวเตอร์

URL ลงทะเบียนเข้าเรียน
URL ใบงาน วิชาการงานอาชีพและเทคโนโนลี

วันที่ 25 พ.ค. 2561

URL วิชาการงาน A

วิชาการงาน A