รองผู้อำนวยการโรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมา

พระสถิตย์ กิตฺติโสภโณ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

พระทิม สิริปฺโญ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

พระศุฆวัจน์ ทีปธมฺโม

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

พระปลัดไพวัลย์ จิตฺตคุตฺโต

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

ที่ตั้ง

โรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมา วัดพระนารายณ์มหาราช วรวิหาร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

ติดต่อสอบถาม

☎️ : 081 879 2541 : ผู้อำนายการ
☎️ : 085 416 8918 : ทะเบียน
☎️ : 093 235 9563 : ประชาสัมพันธ์

ลิขสิทธิ์ & คัดลอก;2021 Pariyatsaman Nakornratchasima School. Education Zone | พัฒนาโดย Rara Theme. ขับเคลื่อนโดยWordPress